Lọc sản phẩm

Thiết bị lưu trữ

Ổ cứng HDD Seagate External Portable STDR1000301
Ổ cứng HDD Seagate External Portable STDR1000301
1.790.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate External Portable STDR1000301

1.790.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate External Portable STCD500303
Ổ cứng HDD Seagate External Portable STCD500303
1.320.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate External Portable STCD500303

1.320.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate External Portable STCD500301 500GB
Ổ cứng HDD Seagate External Portable STCD500301 500GB
1.320.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate External Portable STCD500301 500GB

1.320.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate External Portable STBX500300 500GB
Ổ cứng HDD Seagate External Portable STBX500300 500GB
1.230.000 đ

Ổ cứng HDD Seagate External Portable STBX500300 500GB

1.230.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BWT 2.5 inch 1TB
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BWT 2.5 inch 1TB
1.850.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BWT 2.5 inch 1TB

1.850.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

 
Ổ cứng gắn ngoài HDD Seagate STBX1000301 1TB
Ổ cứng gắn ngoài HDD Seagate STBX1000301 1TB
1.688.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài HDD Seagate STBX1000301 1TB

1.688.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ARD 2.5 inch 500GB
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ARD 2.5 inch 500GB
1.390.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ARD 2.5 inch 500GB

1.390.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ATT 2.5 inch 500GB
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ATT 2.5 inch 500GB
1.390.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ATT 2.5 inch 500GB

1.390.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ABK 2.5 inch 500GB
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ABK 2.5 inch 500GB
1.390.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ABK 2.5 inch 500GB

1.390.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ABL 2.5 inch 500GB
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ABL 2.5 inch 500GB
1.390.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBPGC5000ABL 2.5 inch 500GB

1.390.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BTT 2.5 inch 1TB
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BTT 2.5 inch 1TB
1.850.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BTT 2.5 inch 1TB

1.850.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BRD 2.5 inch 1TB
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BRD 2.5 inch 1TB
1.850.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BRD 2.5 inch 1TB

1.850.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BBL 2.5 inch 1TB
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BBL 2.5 inch 1TB
1.850.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BBL 2.5 inch 1TB

1.850.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBFJK0020HBK
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBFJK0020HBK
2.350.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBFJK0020HBK

2.350.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBGMT0010BAL 2.5 inch 1TB
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBGMT0010BAL 2.5 inch 1TB
2.550.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBGMT0010BAL 2.5 inch 1TB

2.550.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BBK 2.5 inch 1TB
Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BBK 2.5 inch 1TB
1.850.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Western WDBZFP0010BBK 2.5 inch 1TB

1.850.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài SONY HDE1
Ổ cứng gắn ngoài SONY HDE1
1.750.000 đ1.799.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài SONY HDE1

1.750.000 đ1.799.000 đTiết kiệm: -49.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Sony HDEG500GB
Ổ cứng gắn ngoài Sony HDEG500GB
1.350.000 đ1.490.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Sony HDEG500GB

1.350.000 đ1.490.000 đTiết kiệm: -140.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng ngoài Seagate FreeAgent Xtreme 1.5TB 3.5 inch
Ổ cứng ngoài Seagate FreeAgent Xtreme 1.5TB 3.5 inch
1.150.000 đ

Ổ cứng ngoài Seagate FreeAgent Xtreme 1.5TB 3.5 inch

1.150.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

HDD cắm ngoài WD Elements 2.5 inch 500GB SE
HDD cắm ngoài WD Elements 2.5 inch 500GB SE
1.190.000 đ

HDD cắm ngoài WD Elements 2.5 inch 500GB SE

1.190.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn trong TOSHIBA DT01ACA200 dung lượng 2TB
Ổ cứng gắn trong TOSHIBA DT01ACA200 dung lượng 2TB
1.199.000 đ

Ổ cứng gắn trong TOSHIBA DT01ACA200 dung lượng 2TB

1.199.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 24 tháng

Ổ cứng ngoài SSD KINGSTON SVP200S37A / 60G ( SSDNow V+)
Ổ cứng ngoài SSD KINGSTON SVP200S37A / 60G ( SSDNow V+)
1.190.000 đ

Ổ cứng ngoài SSD KINGSTON SVP200S37A / 60G ( SSDNow V+)

1.190.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 36 tháng

HDD cắm ngoài WD MB Essential Smart 1TB
HDD cắm ngoài WD MB Essential Smart 1TB
2.399.000 đ

HDD cắm ngoài WD MB Essential Smart 1TB

2.399.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Internal Brink 1.5TB ST31500341AS
HDD Seagate Internal Brink 1.5TB ST31500341AS
1.099.000 đ

HDD Seagate Internal Brink 1.5TB ST31500341AS

1.099.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 24 tháng

HDD Seagate Internal Brink 2.0TB ST2000DL003
HDD Seagate Internal Brink 2.0TB ST2000DL003
1.100.000 đ

HDD Seagate Internal Brink 2.0TB ST2000DL003

1.100.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng gắn ngoài Seagate FreeAgent Go 320-GB USB 2.0 ST903203FGM201RK
Ổ cứng gắn ngoài Seagate FreeAgent Go 320-GB USB 2.0 ST903203FGM201RK
1.299.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài Seagate FreeAgent Go 320-GB USB 2.0 ST903203FGM201RK

1.299.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 24 tháng

Ổ cứng ngoài 320GB Seagate FreeAgent GoFlex 2.5 inch
Ổ cứng ngoài 320GB Seagate FreeAgent GoFlex 2.5 inch
1.070.000 đ

Ổ cứng ngoài 320GB Seagate FreeAgent GoFlex 2.5 inch

1.070.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

Ổ cứng ngoài 250GB Seagate FreeAgent Go 2.5
Ổ cứng ngoài 250GB Seagate FreeAgent Go 2.5
1.070.000 đ

Ổ cứng ngoài 250GB Seagate FreeAgent Go 2.5

1.070.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

HDD cắm ngoài Ismart Mobile Storage (Basic) 320G
HDD cắm ngoài Ismart Mobile Storage (Basic) 320G
1.399.000 đ

HDD cắm ngoài Ismart Mobile Storage (Basic) 320G

1.399.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

HDD cắm ngoài Adata CH94 320GB
HDD cắm ngoài Adata CH94 320GB
600.000 đ

HDD cắm ngoài Adata CH94 320GB

600.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

Ổ cứng gắn ngoài ADATA HC630. 500 GB . USB3.0
Ổ cứng gắn ngoài ADATA HC630. 500 GB . USB3.0
1.450.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài ADATA HC630. 500 GB . USB3.0

1.450.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng gắn ngoài ADATA HV620 500 GB . USB3.0
Ổ cứng gắn ngoài ADATA HV620 500 GB . USB3.0
1.419.000 đ

Ổ cứng gắn ngoài ADATA HV620 500 GB . USB3.0

1.419.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

 1 2 3 

TOPCARE CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 335 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE HÀ ĐÔNG

Địa chỉ: Số 3 Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE MINH KHAI

Địa chỉ: Số 463 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(đối diện Times City)
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE CORNER

Địa chỉ: Địa chỉ: Royal city
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE STARBOWL

Địa chỉ: Số 2B, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE HOÀNG MINH GIÁM

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ
 Tổng đài tư vấn trực tuyến